Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Hołodowskiej powstała w 1920 roku, zaledwie dwa lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Początkowo była formacją złożoną z okolicznych mieszkańców, którzy do pożarów jeździli konno. Jako sprzętu pożarniczego używano wówczas prowizorycznych sikawek ręcznych i wiader, składowanych w drewnianej remizie. Nowa remiza powstała w 1977 roku i jest sukcesywnie rozbudowywana. We wrześniu 1995 roku miało miejsce poświecenie i uroczyste nadanie sztandaru.czlonkowie

Jednostkę od zawsze tworzyli okoliczni mieszkańcy, gotowi do służby w myśl strażackiej maksymy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Początkowo strażacy posiadali jedynie prowizoryczny sprzęt, mieszczący się w drewnianej remizie z wieżą obserwacyjną. Przez lata straż rozwijała się, pozyskiwano nowy sprzęt, coraz bardziej specjalistyczne samochody, a strażacy-ratownicy zdobywali coraz to nowe umiejętności i uprawnienia.

dzien_strazaka_w_krowicy003

Dawniej bycie strażakiem ochotnikiem wiązało się głównie z wyjazdami do pożarów, dziś jest to służba, w czasie której uczestniczymy oprócz tego w różnego typu wypadkach losowych, czy komunikacyjnych. W związku z tym strażacy z OSP w Krowicy Hołodowskiej podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz manewrach. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej natomiast bardzo chętnie uczestniczą w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Strażacy bardzo często biorą udział w akcjach społecznych, zapewniających bezpieczeństwo w czasie imprez masowych, czy też prezentują swój sprzęt i umiejętności w czasie imprez okolicznościowych.

star_244

Obecnie jednostka dysponuje dwoma samochodami średnimi i jednym lekkim. Samochód MAN posiada specjalistyczny sprzęt, służący do ratownictwa technicznego. Są to między innymi aparaty tlenowe, czy czujniki ruchu. OSP w Krowicy Hołodowskiej należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i wyposażona jest w system selektywnego alarmowania, co znacznie skraca czas, w jakim strażacy mogą przystąpić do akcji ratunkowej.

Strażacy-ochotnicy to mieszkańcy naszej miejscowości, którzy na co dzień uczą się lub pracują. Trzon OSP w Krowicy Hołodowskiej stanowią przede wszystkim członkowie w służbie czynnej. Do OSP należą też członkowie honorowi oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

swieto_strazaka_krowica_2017 (17)

Strażacy z chęcią biorą udział w uroczystościach religijnych, w których uczestniczą wraz z pocztem sztandarowym. W czasie obchodów Wielkiego Tygodnia trwają na czuwaniu w kościele parafialnym. Każdego roku w mundurach galowych uczestniczą w procesjach rezurekcyjnych, odpustach, czy dożynkach.

Agnieszka Chomyszyn