W niedzielę 5 listopada 2023r. w Krowicy Samej miały miejsce obchody 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Połączone były z rocznicą poświęcenia pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa i Budomierz pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich z OUN – UPA w latach 1944-1947 zamordowanych w obozie Dachau i siedzibie NKWD w Charkowie oraz żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej.

Uroczystości rozpoczęto przejmującym montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez harcerzy i uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej przy udziale dyrekcji i nauczycieli.

Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz ofiar poległych i pomordowanych upamiętnionych na pomniku przewodniczył ks. Mateusz Kicka – wikariusz parafii Krowica Sama. Po zakończonej liturgii parafianie i Pan Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów podziękowali księdzu proboszczowi Pawłowi Krukowi za długoletnią posługę duszpasterską w związku z jego odejściem z parafii w Krowicy Samej.

Następnie uczestnicy udali się pod pomnik, przy którym Wójt Gminy nawiązał do jego symbolik, podziękował pocztom sztandarowym oraz wszystkim obecnym za kultywowanie pamięci o pomordowanych swoich przodkach, rodakach oraz „budowniczych Niepodległej Polski”.

Na zakończenie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów przez delegacje:

– rodzin pomordowanych
– przedstawicieli komitetu budowy pomnika,
– miejscowych radnych i sołtysów,
– Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów i Byłych Więźniów w Lubaczowie,
– Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lubaczowie,
– Jednostki Strzeleckiej 2033 „ Strzelec” im. gen. bryg. Józefa Kustronia oraz harcerzy,
– Szkoły Podstawowej im. poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej,
– Lokalnych Stowarzyszeń  KGW, OSP i Klubu Seniora,
– Zespołu Śpiewaczego „Niespodzianka”,
– Samorządu Gminy Lubaczów.

Uroczystości w Krowicy Samej zainaugurowały cykl gminnych wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości do udziału w których serdecznie zapraszamy.