Św. Florian

Patron strażaków, święty Florian, żył na przełomie III i IV wieku i był oficerem rzymskim w czasie rządów Dioklecjana. Zginął śmiercią męczeńską 4 maja 304 roku. Tego dnia zrzucono Floriana z mostu do rzeki Enns. Dopiero w 1984 roku, za sprawą księcia Kazimierza Sprawiedliwego część relikwii świętego Floriana sprowadzono do krakowskiej świątyni na Kleparzu. W czasie wielkiego pożaru Krakowa, w 1528 roku, ogień pochłoną całą dzielnicę, ale oszczędził miejsca, gdzie znajdowały się relikwie. Wieść o tym wydarzeniu rozeszła się po Polsce, a Ochotnicze Straże Pożarne przyjęły go za swojego patrona. Wizerunek świętego Floriana przedstawia rycerza w zbroi, w lewej ręce trzymającego sztandar, zaś prawą ręką wylewającego wodę na płonące zabudowania.

Źródło: Z. Kubrak, Pod znakiem świętego Floriana. Zarys dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie lubaczowskim, Lubaczów 1999.