Miesiąc: Marzec 2019

Renault Master- nowość w naszej strażnicy

Jak Państwo wiedzą, od niedawna nasza jednostka wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Master, który został zakupiony przez Gminę Lubaczów dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wartość otrzymanego wsparcia finansowego wyniosła 275…

Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Remizie w Baszni Dolnej dnia 15 marca 2019 r.    Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania…