ZOSP RP

W Gminie Lubaczów istnieje 8 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

KSRG: 

-OSP Krowica Hołodowska,

-OSP Basznia Dolna.

Inne jednostki:

-OSP Młodów,

-OSP Krowica Lasowa,

-OSP Załuże,

-OSP Basznia Górna,

-OSP Lisie Jamy,

-OSP Szczutków.

 

Skład osobowy Zarządu:

 • Prezes dh Krzysztof Szczybyło
 • V-ce Prezes dh Bronisław Koczan
 • V-ce Prezes dh Henryk Przeszłowski
 • Komendant Gminny dh Jan Chomyszyn
 • Skarbnik dh Józef Strojny
 • Sekretarz dh Agata Antonik
 • członek Prezydium – Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów
 • członek Prezydium dh Marian Bobecki

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący dh Artur Puk
 • Wiceprzewodniczący dh  Henryk Kubiszyn
 • Sekretarz dh Przemysław Furgała

 Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie zostali:

 • dh Krzysztof Szczybyło
 • dh Jan Chomyszyn
 • dh Bronisław Koczan

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie zostali:

 • dh Krzysztof Szczybyło
 • dh Jan Chomyszyn
 • dh Bronisław Koczan
 • dh Henryk Przeszłowski
 • dh Marian Bobecki