ZOSP RP

W Gminie Lubaczów istnieje 8 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

KSRG: 

-OSP Krowica Hołodowska,

-OSP Basznia Dolna.

Inne jednostki:

-OSP Młodów,

-OSP Krowica Lasowa,

-OSP Załuże,

-OSP Basznia Górna,

-OSP Lisie Jamy,

-OSP Szczutków.

 

Zarząd Oddziału Gminnego na lata 2016-2020:

 • Prezes dh  Krzysztof Szczybyło 
 • V-ce Prezes dh Bronisław Koczan
 • V-ce Prezes dh Henryk Przeszłowski
 • Komendant Gminny dh Jan Chomyszyn
 • Skarbnik dh Józef Strojny
 • Sekretarz Arkadiusz Tabaczek
 • członek Prezydium dh Waldemar Maź
 • członek Prezydium dh Bogdan Dorota

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący dh Artur Puk
 • Sekretarz dh Przemysław Furgała
 • Członek dh Janusz Hanus   

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali:

 • dh Marian Bobecki
 • dh Jan Chomyszyn
 • dh Krzysztof Szczybyło

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali:

 • dh Marian Bobecki
 • dh Jan Chomyszyn
 • dh Krzysztof Szczybyło
 • dh Bronisław Koczan
 • dh Henryk Przeszłowski

Komentowanie wyłączone.