Zarząd OSP

Zarząd OSP:
Prezes: dh Jan Chomyszyn
Wiceprezes: dh Henryk Podolczak
Wiceprezes: dh Stanisław Nowosiadło
Naczelnik: dh Mariusz Chomyszyn
Zastępca Naczelnika: dh Józef Mazurkiewicz
Skarbnik: dh Zdzisław Furgała
Sekretarz: dh Przemysław Furgała

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: dh Henryk Kubiszyn
Członek: dh Andrzej Chomyszyn
Członek: dh Adam Gwozd