swieto_strazaka_krowica_2017 (16)

Od początków państwa Piastów nasz symbol Ojczyzny pomaga Polakom określić swoją narodowość. Pierwsze wzmianki o fladze są zapisane w kronikach Galla Anonima z początków XII wieku, kiedy to w bitwie Polsko-Czeskiej pod władzą Bolesława Krzywoustego (1086-1138) polskie oddziały odznaczały się chorągwiami, które były poświęcone świętemu Wojciechowi. Do roku 1295 flagi nie były jednolite, co znaczy, że każdy rycerz miał swój własny proporzec przedstawiający inny symbol państwa polskiego. Dopiero w 1295 r. kiedy to odbyła się koronacja Przemysła II, obraz flagi został ujednolicony na znak zjednoczenia ziem. Kult tego symbolu narodowego  trwa od początku istnienia naszego narodu i zakorzenił się tak głęboko, że jego symbole utkwiły w pamięci wszystkich rodaków.

   11 listopada 1918 roku Polska odzyskała swą niepodległość. W dniu 01.08.1919 r. sejm uchwalił ustawę o godle i barwach Rzeczpospolitej Polskiej, które określały wygląd flag, chorągwi i sztandarów. Wtedy to doszło po raz pierwszy do rozdzielenia flagi i godła.

   Kolory flagi Polskiej towarzyszą nierozerwalnie dziejom historycznym naszego narodu, a są nimi czerwień (często spotykana może symbolizować przelaną krew w walce w obronie kraju) oraz biel (oznacza ona wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie). Te przyjęte przez sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach.

   20 lutego 2004 roku Sejm ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii.

   W roku 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zachęcamy wszystkich mieszkańców do godnego reprezentowania symboli narodowych nie tylko w Dniu Flagi (2.05.), ale również podczas wszystkich ważnych świąt państwowych. Dajmy dobry przykład patriotyzmu zwłaszcza dzieciom i młodzieży, kształtując ich szacunek dla Ojczyzny.

Gmina Lubaczów