3 maja odbył się II PRZEMARSZ z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej małej Ojczyźnie.
Przemarsz został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Krowicy Samej i Dom Kultury w Krowicy Samej w asyście: strażaków z OSP w Krowicy Holodowskiej, księdza proboszcza Krzysztofa Wawszczaka, Wójta Gminy Lubaczów pana Wieslawa Kapla, radnej i sołtysów, harcerzy z 9 DH w Krowicy Samej, zespołu śpiewaczego Niespodzianka, Klubu Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich, społeczności szkolnej i lokalnej. Przemarszowi towarzyszyły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej oraz OSP w Krowicy Holodowskiej, 17-metrowa flaga Polski niesiona przez uczestników pochodu oraz mieszkańcy wsi Krowicy Samej, Krowicy Holodowskiej i Budomierza. Marsz odbył się w rytm pieśni „Witaj majowa jutrzenko”. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy RP.

Można też było skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów w postaci kawy/herbaty, zupy z kociołka i ciasteczek.
Dziękujemy funkcjonariuszom KPP w Lubaczowie oraz OSP w Krowicy Holodowskiej za wsparcie w postaci zabezpieczenia wydarzenia oraz wszystkim, którzy przystąpili z nami do przemarszu, wyrażając dumnie swój patriotyzm.

SP w Krowicy Samej