14 października społeczność Krowicy Samej świętowała jubileusz 85-lecie konsekracji drewnianego kościoła pw. Przemieniania Pańskiego. Świątynia należy do najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej na terenie gminy i powiatu lubaczowskiego. Kościół wzniesiony został w latach 1932- 1933, jego fundatorem była Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. Obiekt należy do nielicznych drewnianych świątyń obrządku rzymskokatolickiego, wybudowanych w latach trzydziestych XX wieku na terenie województwa  i zachowanych do naszych czasów.

   Uroczystości zainaugurowała Msza Św. w  zabytkowym kościele, w której uczestniczyli  mieszkańcy wsi, poczty sztandarowe szkoły podstawowej w Krowicy Samej i OSP w Krowicy Hołodowskiej oraz zaproszeni goście. Eucharystię koncelebrowali ks. Zbigniewa Szalko i ks. Paweł Kruk.

   Druga część wspólnego świętowania odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krowicy Samej. Tam o godz. 15.00 uczestnicy spotkania mogli obejrzeć występ uczniów z miejscowej Szkoły Podstawowej im. ks. poety Jana Twardowskiej, którzy pod opieką Pani Jadwigi Chomyszyn przygotowali montaż słowno-muzyczny o historii kościoła. Dzieciom towarzyszył Zespół Śpiewaczy Niespodzianka z Krowicy Samej.

   Po występie najmłodszych Pani Anna Furgała przedstawiła sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich.

   Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel,  który opowiedział o wszelkich pracach naprawczych i konserwatorskich oraz o działaniach jakie zostały podjęte aby ten obiekt nie uległ degradacji i zniszczeniu.  Następnie  na ręce ks. Pawła Kruka, proboszcza parafii przekazał obraz przedstawiający drewniany kościół namalowany z perspektywy dzwonnicy, który  powstał podczas pleneru malarskiego  zorganizowanego w ramach Festiwalu dziedzictwa Kresów 2018.

   Głos zabrała również Maria Kowaliszyn, dyrektor miejscowej szkoły, która podziękowała wszystkim zaangażowanym  w  prace na rzecz zachowania drewnianego kościoła w jak najlepszym stanie.

   Na zakończenie uczestnicy jubileuszu wysłuchali recitalu Gaby Janusz, polskiej wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów.

Gmina Lubaczów