Kwietny Bieg 2017

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca” – słowa wypowiedziane przez Papieża Jana Pawła II były hasłem i inspiracją „Kwietnego Biegu” w Gminie Lubaczów edycji 2017 roku.

  Już od 14 lat spotykamy się rokrocznie w kwietnobiegowym przedsięwzięciu aby swoją obecnością i aktywnością realizować nadrzędny cel. Tym celem jest upamiętnienie I pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 r. – pielgrzymki, która okazała się kluczową w drodze Polaków do wolności i demokracji.

   Dla nas, mieszkańców Gminy Lubaczów i Lubaczowszczyzny „Kwietny Bieg” przywołuje w pamięci wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II do Lubaczowa w 1991 roku. Tak więc „Kwietny bieg” nie jest zwyczajnym wydarzeniem sportowym ale rodzajem votum wdzięczności za pontyfikat naszego Papieża Jana Pawła II, za Jego wspaniały, uznany przez świat przykład żywej wiary, jest podziękowaniem za Jego troskę o Polskę – naszą Ojczyznę, za Jego troskę o każdego człowieka, każdego z nas.

   Dla mieszkańców Gminy Lubaczów „Kwietny Bieg” jest również szczególnym zobowiązaniem i wyróżnieniem ponieważ 5 października 2001 roku Rada Gminy Lubaczów przyznała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Lubaczów”. Tak więc uczestnicząc w „Kwietnym Biegu” każdy dokłada się do pięknego kwietnego bukietu wdzięczności za wszystko, co z miłością i z miłości uczynił dla nasz Kochany Rodak – dziś Święty Jan Paweł II.

   Zaproszenie do udziału w „Kwietnym Biegu 2017” przyjęły szkoły terenu Gminy Lubaczów, tradycyjnie Zespół Placówek im. Jana Pawła II z Lubaczowa oraz członkowie „Klubu biegacza” z Lubaczowa oraz wiele indywidualnych osób.

   Tegoroczny „Kwietny Bieg” miał formułę biego-rajdu rowerowego, urozmaiconego marszem nordic-walking i obejmował niezmienną od wielu lat trasę z Krowicy Samej (plac szkolny) do Cetyni („Pięć sosen”).

  Dnia 6 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 wszyscy uczestnicy „Kwietnego Biegu 2017” zebrali się na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej. Zdecydowana większość z nich dojechała na to miejsce rowerem pokonując odległość od swoich szkół i miejsc zamieszkania do miejsca zbiórki. Po części oficjalnej, w której uczestniczyli: Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel, Pani Maria Kowaliszyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów, uczniowie z poszczególnych szkół przedstawili własne, piękne interpretacje hasła tegorocznego „Kwietnego Biegu” ”Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Następnie po modlitwie zainicjowanej przez ks. Pawła Kruka i wspólnym odśpiewaniu „Barki” – jednej z ulubionych pieśni Papieża Jana Pawła II grupa rowerzystów, uczestnicy z kijkami nordic-walking, a na końcu biegacze wyruszyli w kierunku „Pięciu sosen”.

   Jak zwykle udział w biego-rajdzie nie wiązał się z rywalizacją sportową i zajętym miejscem lecz był wyrazem hołdu dla dokonań Ojca Świętego Jana Pawła II w drodze do wolności, podziękowaniem za autorytet moralny i wiecznie żywą katechezę, która umacnia ducha patriotyzmu kolejnych pokoleń.

    Wszyscy uczestnicy „Kwietnego Biegu 2017” szczęśliwie dotarli do celu, po czym przyszedł czas na regenerację sił poprzez wspólne biesiadowanie i grillowanie pod okiem strażaków OSP Krowica Hołodowska i pań z: GOK i Biblioteki oraz Szkoły z Krowicy Samej. Wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki upamiętniające „Kwietny Bieg 2017” w Gminie Lubaczów. Atrakcją i nowością tegorocznej edycji „Kwietnego Biegu” był udział w loterii nagród. „Szczęśliwców” wylosowała Kornelka – uczennica IV klasy miejscowej Szkoły. Losowaniu towarzyszyło wiele sympatycznych emocji.

   Nad bezpieczeństwem naszego przedsięwzięcia czuwali: funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Lubaczowa, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie, pracownicy Nadleśnictwa Lubaczów oraz miejscowa Ochotniczą Straż Pożarną z Krowicy Hołodowskiej, którym składamy serdeczne wyrazy wdzięczności.

   Uczestnikom „Kwietnego Biegu 2017” składamy gorące podziękowanie za sportową postawę a dodatkowo kierujemy słowa podziwu za wytrwałość w znoszeniu upalnej pogody.

   Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy !!!

  Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.

źródło: Gmina Lubaczów

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.