Opłatek Strażacki

13 stycznia 2017 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie. 

   W pierwszej części zebrania Dh Prezes Krzysztof Szczybyło oraz Dh Bronisław Koczan powitali wszystkich zaproszonych gości oraz strażaków, przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Lubaczów. Następnie podsumowano działalność Zarządu za 2016 rok, ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP oraz przedstawiono plan pracy na 2017 r. Kolejnym punktem spotykania było uroczyste powitanie przez Wójta Gminy Lubaczów nowego Kapelana Strażaków Ks. Sławomira Szewczaka, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad strażakami.

   Na zakończenie Ks. Sławomir odmówił modlitwę w intencji wszystkich strażaków, którzy poświęcają swój czas, zdrowie a czasem nawet życie dla dobra innych. Atmosfera i klimat spotkania sprzyjały integracji, dzieleniu się opłatkiem, noworocznym życzeniom oraz wspólnemu kolędowaniu.

   Gospodarzowi spotkania, którym była OSP w Baszni Dolnej składamy podziękowanie za pracę włożoną w jego organizację, zaś wszystkim jednostkom OSP za udział i godne podtrzymywanie tradycji opłatkowej.

 

 

 

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.