Powiatowe Ćwiczenie Zgrywające Obrony Cywilnej „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności w okresie „W” – alarmowanie, ewakuacja oraz udzielenie pomocy poszkodowanej ludności z rejonu zagrożenia”

 W dniu 27 września 2017r . na terenie Gminy Lubaczów zostało przeprowadzone ćwiczenie obrony cywilnej w ramach  powiatowego ćwiczenia  zgrywającego na temat: „Realizacja zadań  związanych z ochroną ludności w okresie „W” – alarmowanie, ewakuacja oraz udzielenie pomocy poszkodowanej ludności z rejonu zagrożenia pk. WRZESIEN 2017”.

Celem ćwiczeń było wypracowanie procedur działania organów administracji publicznej w strefie zagrożeń i bezpośrednich działań wojennych w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego a także pogłębienie i utrwalenie umiejętności działania zespołowego na rzecz skutecznego kierowania podległymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w sytuacji zagrożenia wojennego.

   W ramach praktycznego epizodu ćwiczenia udzielano pomocy medycznej i socjalnej grupie uchodźców, którzy przedostali się nielegalnie na teren gminy  z kierunku Budomierza.  Strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielili pomocy medycznej poszkodowanym osobom, zadbali o bezpieczeństwo i porządek, zabezpieczyli dla nich wyżywienie, artykuły pierwszej potrzeby, a także zorganizowali miejsca noclegu.

  Foto: Marcin Materniak/ Gmina Lubaczów

 

 

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.