W niedzielę (14.05) w Nowinach Horynieckich i Horyńcu Zdroju odbyły się uroczystości związane z Powiatowym Świętem Strażaka.

Nasza jednostka jak co roku brała udział w tym wydarzeniu. Druhowie najpierw wzięli udział w uroczystej mszy św. która odbyła się w Nowinach Horynieckich, a później udali się do Parku Zdrojowego. Po złożeniu raportu przez dowódcę pododdziału dh Andrzeja Osucha, podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło wręczenie odznaczeń oraz wyróżnień strażackich dla zasłużonych członków OSP Powiatu Lubaczowskiego.

Na uroczystości głos zabrali: Pani Anna Schmidt Sekretarz Stanu w Minister

stwie Rodziny i Polityki Społecznej,  Pani Teresa Pamuła Poseł na Sejm RP,  Pan Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm RP, Pan brygadier Michał Lautenszleger Komendant Powiatowy PSP w Lubaczowie, Pani Barbara Broź Wicestarosta Powiatu Lubaczowskiego, Pan Robert Serkis Wójt Gminy Horyniec, dh Leszek Król Prezes ZOP ZOSP RP w Lubaczowie. 

W trakcie wystąpień wiele razy dziękowano strażakom ochotnikom za ich ofiarną i wzorową służbę.

Po części oficjalnej rozpoczął się piknik strażacki. 

Uroczystość prowadziła nasza dh Patrycja Śmigielska z dh Krzysztofem Szczybyło z OSP Młodów. Poniżej fotorelacja z tego dnia.