Rozwój jednostek OSP gminy Lubaczów na przestrzeni ostatnich 10 lat

Tegoroczny Dzień Strażaka z uwagi na stan epidemii koronawirusa i związany z tym reżim sanitarny w całym kraju jak i w naszym samorządzie był obchodzony skromnie, odmiennie niż w latach poprzednich.

W ubiegłym roku 11 maja razem z Druhnami i Druhami uroczyście świętowaliśmy ten wyjątkowy dzień. Odprawiona została wówczas msza święta w intencji Strażaków, były odznaczenia i wyróżnienia; słowa podziękowania i uznania ze strony licznie przybyłych gości, wspólnie cieszyliśmy się z oddania do użytku zmodernizowanego obiektu Remizy OSP w Krowicy Hołodowskiej. Wszyscy pamiętamy podniosłą oprawę wydarzenia, w tym także muzyczną, którą zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta z Brzózy Królewskiej.

Ten rok, zgoła odmienny od poprzednich, pozostawił nam możliwość przekazania życzeń Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubaczów oraz funkcjonariuszom PSP w Lubaczowie za pośrednictwem Internetu, oraz poprzez listowne słowa uznania i szacunku przekazane na ręce Prezesów poszczególnych jednostek oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

Zwykle Gminny Dzień Strażaka był czasem podsumowania działań naszego samorządu na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Chcemy zatem chociaż tą drogą przypomnieć wydarzenia „z życia OSP” w Gminie Lubaczów, które wynikają z realizacji Wieloletniego Programu Modernizacji  Infrastruktury i Doposażania Jednostek OSP na przestrzeni ostatnich 10 lat.

W ramach prowadzonych przez Gminę Lubaczów działań od  roku 2010 jednostki OSP z terenu Gminy Lubaczów systematycznie wzbogacały się o nowy sprzęt, znacznie usprawniający niesienie pomocy naszym mieszkańcom i zapewnienie ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska.

Jednostka OSP z Krowicy Hołodowskiej jako pierwsza w tym okresie doposażona została w średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, Strażacy otrzymali także  zestaw narzędzi ratowniczych oraz 4 aparaty tlenowe. Kolejne lata przyniosły zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych marki Renault Master dla: OSP w Młodowie (2011), OSP w Lisich Jamach (2012) oraz dla OSP w Załużu (2013).

W 2018 OSP w Baszni Dolnej otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, a w tym samym roku lekki  samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master trafił do strażaków OSP z Krowicy Hołodowskiej, którzy swój dotychczasowy pojazd marki Ford przekazali OSP w Krowicy Lasowej.

Ubiegły rok był czasem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Opel Movano dla OSP w Baszni Górnej.

Program doposażania miejscowych jednostek zakończył w roku bieżącym zakup w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 lekkiego  samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master dla OSP w Baszni Dolnej, która swojego dotychczasowego Forda przekazała OSP w Szczutkowie.

Całkowity koszt zakupu w/w samochodów w ostatnich 10 latach wyniósł  2 781 047,00 zł, w tym: środki zewnętrzne 1 980 131,00 zł; środki z budżetu gminy 790 739,00 zł, oraz wkład własny  OSP Młodów – 10 000,00 zł.

Istotne znaczenie dla funkcjonowania naszych jednostek OSP ma także realizowana na przestrzeni ostatnich lat modernizacja infrastruktury, z której korzystają nasze straże. I tak w 2010 roku w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostek OSP i rozbudowę remizy” wykonano prace związane z kompleksową przebudową remizy OSP w Baszni Dolnej, oddanej do użytku w roku następnym (2011). Całkowity koszt zadania wyniósł 755 332,21 zł. Była to jedna z większych inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanych w tym czasie w Gminie Lubaczów. Kolejno w roku 2014 roku podjęte zostały prace remontowe przy remizie w Załużu w ramach modernizacji miejscowego Domu Kultury. Od 2017 roku OSP w Krowicy Lasowej może pochwalić się nowy garażem, a strażacy z Lisich Jam nową wjazdową bramą do garażu OSP. W 2019 roku zakończono kolejne duże przedsięwzięcie zrealizowane przez Gminę Lubaczów, którym była przebudowa i modernizacja remizy strażackiej OSP w Krowicy Hołodowskiej. Poza wyremontowanymi garażami obiekt zyskał dodatkowe pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku, które służą zarówno strażakom jak i miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 945 113,08 zł.

W bieżącym roku dokończony zostanie remont remizy w Szczutkowie i przeprowadzona rozbudowa budynku świetlicy wraz z budową nowego garażu  OSP w Baszni Górnej. Inwestycje te pomogą w pełni zakończyć Wieloletni Program Modernizacji  Infrastruktury i Doposażania miejscowych Jednostek OSP w naszej gminie co pozwoli w kolejnym etapie skupić się na działalności edukacyjno- promocyjnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i włączaniu się w działalność straży nowych ochotników.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierali rozwój jednostek OSP Gminy Lubaczów w powyższym zakresie i przyczynili się do realizacji programu tj: Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,  Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz sponsorom.

Skuteczne sięganie po środki unijne oraz krajowe, a także kompleksowe podejście i determinacja w działaniach, sprawiły że możemy być dumni z osiągnięć w zakresie modernizacji jednostek OSP w naszej gminie.

Wszystkim Strażakom jeszcze raz życzymy, aby wykonywana służba przynosiła satysfakcję, uznanie oraz wdzięczność otoczenia. Dziękujemy w imieniu tych mieszkańców gminy Lubaczów, którym OSP przyszła z pomocą jak i tych, którzy żyją ze świadomością, że mogą zawsze na Państwa liczyć.

źródło: Gmina Lubaczów

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.