W Domu Kultury w Krowicy Samej odbyło się Spotkanie noworoczne środowisk sportowych, na które jak co roku Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel zaprosił sportowców, działaczy sportowych, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządu oraz lokalnych sponsorów. Było ono okazją do podsumowania i podziękowania za wspólną pracę na rzecz sportu w Gminie Lubaczów w minionym roku oraz nakreślenia planów na najbliższe 12 miesięcy.  

    Gospodarzem spotkania w dniu 10 stycznia 2019 r. był tym razem Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hołodowska, który wspólnie z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich zadbał o bardzo dobry nastrój i atmosferę spotkania. Z zaproszenia Wójta skorzystali m.in. Pan Józef Ozimek V-ce Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu, Pan Józef Kowal Sekretarz Zarządu OZPN Jarosław, Krzysztof Młodowiec Członek Zarządu OZPN Jarosław, Pan Wojciech Kiszka Prezes MAAW sport z siedzibą w Przeworsku – sponsor, reprezentacje Ludowych Klubów Sportowych, sędziowie piłkarscy, zawodnicy sportowi reprezentujący konkurencje indywidualne oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego z terenu Gminy Lubaczów. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Samorządu Gminy Lubaczów w osobach: Pani Agnieszka Czyrny V-ce Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów, Pan Marek Bojarski Radny Gminy Lubaczów i jednocześnie sołtys wsi Krowica Sama, Pan Zdzisław Furgała sołtys wsi Krowica Hołodowska  oraz Pan Stanisław Myśliwy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie.

   W atmosferę świąteczno-noworoczną wprowadził zebranych zespół „Gwiazdki” ze Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej pięknie śpiewając kolędy. Następnie inicjatywę przejął  Pan Wójt Wiesław Kapel, który w swoim wystąpieniu odniósł się do zróżnicowanej i ciągle poszerzanej oferty przedsięwzięć sportowych, w którą zaangażowanych jest wielu sportowców i organizacji społecznych.  Zaznaczył, że  władze Gminy stale zabiegają o tworzenie coraz lepszych warunków do uprawiania sportu poprzez budowę nowych i modernizację już istniejących obiektów sportowych. Stwierdził, że wiele z tych planów zostało zrealizowanych, a kolejne działania odbywać się będą w niedalekiej perspektywie.  Wójt podziękował wszystkim za rok wytężonej pracy, za wspólne pokonywanie problemów dnia codziennego, ale przede wszystkim za sukcesy na wielu płaszczyznach aktywności sportowej.

    Stałym elementem spotkań noworocznych jest wręczenie podziękowań za działalność sportową.  Wręczając dyplomy z podziękowaniem na ręce Prezesów Ludowych Klubów Sportowych oraz sędziów piłkarskich z terenu Gminy Lubaczów Wójt wyraził swoją wdzięczność za entuzjazm i zaangażowanie w inicjatywy sportowe sprzyjające promowaniu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, w tym wychowania poprzez sport, które są  podejmowane z myślą o integracji gminnej społeczności.

   Okolicznościowe grawerton otrzymała  Pani Małgorzata Kubiszyn za osiągnięcia w konkurencji sportowej nordoc-walking oraz Pan Michał Szczybyło trener Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Libero” w Baszni Dolnej za bardzo dobre wyniki zawodników w warcabach 100-polowych w 2018 roku. 

   Po wspólnej modlitwie pod przewodnictwem ks. Mateusza Maksima wikariusza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krowicy Samej, podzieleniu się opłatkiem i wzajemnymi życzeniami pomyślności na Nowy 2019 Rok uczestnicy spotkania w miłej i przyjemnej atmosferze spędzili czas przyczyniając się do integracji „sportowej rodziny”.

Gmina Lubaczów