Spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie

17 stycznia 2019 r. w wyremontowanej i zmodernizowanej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołdowskiej odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubaczowie.

    W pierwszej części zebrania Prezes ZOG ZOSP RP w Lubaczowie Dh Prezes Krzysztof Szczybyło powitał wszystkich zaproszonych gości oraz strażaków, przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Lubaczów. Następnie podsumowano działalność Zarządu za 2018 rok, ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP oraz przedstawiono plan pracy na 2019 r.

    Kolejnym ważnym punktem spotkania była prezentacja nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego Renault Master zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej, który samorząd gminy Lubaczów pozyskał dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wartość otrzymanego wsparcia finansowego wyniosła 275 700,00 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 21 000,00 zł to wkład własny w zakup pojazdu samorządu gminy.

    W związku z zakupem ww. pojazdu podczas spotkania odbyło się również przekazanie będącego dotychczas w użytkowaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krowicy Hołdowskiej lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego Ford Transit dla OSP w Krowicy Lasowej. Zarówno nowy samochód pożarniczy jak i przekazany w tym dniu jednostce OSP w Krowicy Lasowej znacznie podnoszą możliwości skutecznego działania strażaków w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców gminy Lubaczów.

    Na zakończenie spotkania Kapelan Straży z Powiatu Lubaczowskiego Ks. Sławomir Szewczak odmówił modlitwę w intencji wszystkich strażaków, którzy poświęcają swój czas, zdrowie a czasem nawet życie dla dobra innych.

   Atmosfera i klimat spotkania sprzyjały integracji, dzieleniu się opłatkiem, noworocznym życzeniom oraz wspólnemu kolędowaniu.

   Gospodarzowi spotkania, którym była Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Hołodowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Krowicy Hołdowskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie a także Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Lubaczowie składamy podziękowania za pracę włożoną w jego organizację, zaś wszystkim jednostkom OSP za udział i godne podtrzymywanie tradycji opłatkowej.

Tekst: Gmina Lubaczów

Foto: OSP Krowica Hołodowska

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.