Sprzątanie polskiego cmentarza w Niemirowie

W ubiegły piątek mieszkańcy gminy i miasta Lubaczów sprzątali polską część cmentarza w Niemirowie (Ukraina). Wzięło w niej udział 41 osób, dla których była to lekcja historii i dbałości o pamięć. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów wraz z samorządem gminnym.

   Idea przeprowadzenia takiego wydarzenia zrodziła się, jako pokłosie spotkania, podczas Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła, z Panią Barbarą Smoleńską- Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu. Pani Prezes wraz z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań z Historią opowiadali o szlachetnej akcji zapoczątkowanej na Śląsku- „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jej celem jest ratowanie polskich cmentarzy na Ukrainie, poprzez organizację wyjazdów dzieci oraz dorosłych z Polski i sprzątanie, porządkowanie oraz odnawianie nagrobków naszych rodaków.

   W gminie Lubaczów, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów wraz z samorządem zorganizowali taki wyjazd 21 października. Wśród uczestników była młodzież z  Zespołów Szkół Publicznych w Baszni Dolnej i Młodowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach, nauczyciele, strażacy z OSP w Krowicy Hołodowskiej, harcerze z Hufca Lubaczów, mieszkańcy Budomierza, Baszni Dolnej, Lubaczowa, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy.

   41 osób wyjechało do Niemirowa w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Na cmentarzu w tej przygranicznej miejscowości znajduje się około 200 polskich nagrobków. Większość z nich jest zapomniana, niektóre krzyże i nagrobki są pochylone lub przewrócone, pokryte trawą i mchem. W wielu mocno zakrzaczonych miejscach potrzebna była ingerencja pił i kos spalinowych. Przy kilku starych nagrobkach poprawiono metalowe ogrodzenia. Młodzież wyczyściła pomniki z mchu, traw, liści oraz starych zniczy i wieńców. Zwieńczeniem pobytu gminnych wolontariuszy było zapalenie zniczy na polskich grobach, w większości pozbawionych stałej opieki.

   Akcja ta mogła się odbyć dzięki obustronnym porozumieniu pomiędzy gminą Lubaczów i gminą Niemirów, wynikającą z umowy partnerskiej, jaką te dwa samorządy podpisały w 2001 roku. Wspólne ustalenia pozwoliły sprawnie przeprowadzić prace porządkowe. Z kolei gospodarze poczęstowali wolontariuszy pysznym kuliszem. Uczestników wyjazdu odwiedziły także członkinie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Odział w Jaworowie, które pokazały gościom piękny niemirowski kościół, gdzie odbywają się msze w obrządku rzymskokatolickim.

   Wójt Gminy Lubaczów serdecznie dziękuje przede wszystkim młodzieży szkolnej, której zaangażowanie i pracowitość są godne naśladowania, a także ich opiekunom. Wyrazy wdzięczności kieruje również do Dyrektorów Zespołów Szkół Publicznych w Baszni Dolnej i Młodowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach. Dziękuje także za ciężką pracę, jaką wykonali Strażacy z OSP w Krowicy Hołodowskiej, harcerze oraz mieszkańcy Budmierza, Baszni Dolnej i Lubaczowa, którzy w poczuciu zobowiązania wobec pamięci po Polakach, uszanowania dla grobów swoich rodzin podjęli się wyzwania, jakim był ten wyjazd. Słowa uznania przekazuje dla członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury za zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

   Kolejne wyjazdy do Niemirowa planowane są na wiosnę i w lecie, kiedy to będzie można dokonać oprysków chwastów i wyczyścić pozostałe pomniki. Stowarzyszenie wraz z mieszkańcami Lubaczowa, którym spuścizna dawanych Kresów jest szczególnie bliska, planują także zorganizowanie zbiórki pieniędzy. Zostaną one przeznaczone na odnowienie nagrobków oraz na pierwsze prace związane z zabezpieczeniem neogotyckiego kościółka zbudowanego na początku XX w. na terenie dawnych koszar wojskowych w Hruszowie. Do 1945 roku uczęszczali tam m.in. mieszkańcy Budomierza. Od 1945 r. do 1991 r. służył jako magazyn. Obecnie, opuszczony, powoli ulega zniszczeniu. Oba te obiekty wymagają wiele pracy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanych przedsięwzięciach do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Kultury. O kolejnych akcjach będziemy informować na stronie internetowej oraz na łamach Nowej Gazety.

Zdjęcia i tekst: Gmina Lubaczów

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.