Dnia 20 czerwca 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.

W uroczystości wzięli udział Pani Anna Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP, Pan Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, Pani Elżbieta Lemek -przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, major Dariusz Wajda – przedstawiciel Straży Granicznej, przedstawiciele parlamentarzystów, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Lubaczów, miejscowi sołtysi, reprezentanci lokalnego środowiska i organizacji społecznych, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowska.

Przebudowa boisk szkolnych była ostatnim etapem realizacji Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” finansowanego przez Ministra Sportu. Inwestycja ta była również wsparta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu Gminy Lubaczów. Całkowita wartość tego projektu wyniosła ponad 3 mln zł.

Podczas wydarzenia głos zabrali: Pani Anna Schmidt- Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP, Pan Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Pan Wiesław Kapel- Wójt Gminy Lubaczów, Listy gratulacyjne odczytali Pani Anna Kordys – asystent Pani Poseł Teresy Pamuły, Pan Marcin Malinowski – dyrektor biura Senatora Mieczysława Golby oraz Pani Elżbieta Lemek  –  Przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Po symbolicznym otwarciu poprzez przecięcie wstęgi, poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Mateusz Maksim wikariusz miejscowej parafii, po czym został rozegrany pierwszy mecz towarzyski rodzice – uczniowie. W drugiej części uroczystości odbył się Piknik Rodzinny, podczas którego sprzęt strażacki oraz samochód specjalistyczny zaprezentowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej. Został również rozstrzygnięty szkolny konkurs profilaktyczny „Uzależnienia – nie bądź obojętny” w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki, a uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne skierowane do swoich rodziców. Dla zaproszonych gości oraz wszystkich mieszkańców Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszny poczęstunek zafundowany przez Sołectwo wsi Krowica Sama. Na chętnych czekały również dodatkowe atrakcje w postaci dmuchanej zjeżdżalni, nauki skręcania balonów, puszczania olbrzymich baniek mydlanych oraz malowania na stretch – folii.

Dziękując za przygotowanie tej uroczystości, życzymy, by na nowych boiskach dzieci mogły budować nie tylko swoją sprawność fizyczną, ale również kształtować charakter.

źródło: Gmina Lubaczów