6 listopada 2022r. w kościele parafialnym w Krowicy Samej odbyły się uroczyste obchody 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone z 12 rocznicą poświęcenia pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi: Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Budomierz – pomordowanych przez nacjonalistów Ukraińskich z OUN-UPA w latach 1944 -1947, zamordowanych w niemieckim obozie Dachau i siedzibie NKWD w Charkowie, żołnierzach poległych na frontach II wojny światowej.

Na uroczystość przybył Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, Pan Roman Cozac- Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów, Pani Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie, miejscowi radni i sołtysi, Koło Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Horyńcu – Zdroju, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej w Lubaczowie, Zespół śpiewaczy Niespodzianka oraz Klub Seniora z Krowicy Samej, Pani Dyrektor Jadwiga Chomyszyn, nauczyciele, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej, zuchy, harcerze z naszej szkoły oraz społeczność lokalna.
Najpierw harcerze, zuchy, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej we współpracy z miejscowymi organizacjami – strażakami ochotnikami z OSP Krowica Hołodowska, Klubem Seniora i zespołem śpiewaczym Niespodzianka, przedstawili montaż słowno – muzyczny „Pamięć o tych, których nie ma…’’, upamietniający dążenia Polaków do niepodległości. Następnie została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny oraz poległych i pomordowanych mieszkańców, upamiętnionych na pomniku.
Po zakończonych uroczystościach w kościele, wszyscy udali się pod pomnik, aby wpólną modlitwą oddać cześć i pamięć poległym i pomordowanym. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, który podkreślił rangę tej uroczystości oraz podziękował wszystkim za udział i kultywowanie tradycji patriotycznych.
W atmosferze ciszy i zadumy nastąpiło złożenie kwiatów przez poszczególne delegacje: harcerzy i Jednostkę Strzelecką 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia, Rady Pedagogicznej SP w Krowicy Samej, Urzędu Gminy Lubaczów, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Związki Kombatanckie, samorządy wsi i przedstawicieli społeczności lokalnej pod pomnikiem poległych i pomordowanych.

SP w Krowicy Samej