Ćwiczenie obronne w Gminie Lubaczów

W dniu 30 maja 2019 r. nieznani sprawcy podłożyli ładunki wybuchowe pod most na rzece Lubaczówce w Wólce Krowickiej oraz podjęli próbę zniszczenia Stacji Uzdatniania Wody w tej miejscowości. Po otrzymaniu tych niepokojących wiadomości Wójt zwołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i zarządził powiadomienie o zdarzeniu Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Nie były to jednak prawdziwe zdarzenia lecz elementy ćwiczenia obronnego, które w tym dniu odbywały się w Gminie Lubaczów.  Tematem ćwiczenia było „Zgrywanie gminnego systemu kierowania i ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych  w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa” pod kryptonimem „WIOSNA 2019”.

Celem ćwiczenia obronnego było:

  1. Zgranie współdziałania w czasie służb odpowiedzialnych za akcję ratunkową i bezpieczeństwo publiczne.
  2. Sprawdzenie  stopnia  gotowości alarmowej  stałego dyżuru i zdolności reagowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  na sytuacje  kryzysowe.

Po zakończeniu epizodów praktycznych uczestnicy ćwiczeń zebrali się w Urzędzie Gminy Lubaczów w celu podsumowania i omówienia przebiegu ćwiczeń, wypracowaniu wniosków  i dokonania ich analizy.

 Jako organizatorzy, składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom ćwiczenia, za ich zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań. Ich działanie zdecydowanie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie.

źródło: Gmina Lubaczów

Na ćwiczenia udaliśmy się średnim samochodem ratowiczo-gaśniczym MAN w sile 6 strażaków-ratowników.

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.