KWIETNY BIEG dla Jana Pawła II

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi !”  – słowa te były hasłem i inspiracją „Kwietnego biegu” w Gminie Lubaczów edycji 2019 roku – roku szczególnego, w którym obchodzimy 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża do Polski, podczas której na Placu Zwycięstwa w Warszawie Jan Paweł II wypowiedział te znamienne słowa.

Dnia 04 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 wszyscy uczestnicy „Kwietnego biegu 2019” zebrali się na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej. Zdecydowana większość z nich dojechała na to miejsce rowerem pokonując odległość od swoich szkół i miejsc zamieszkania do miejsca zbiórki. Po części oficjalnej, w której uczestniczyli:  Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel, Proboszcz Parafii Krowica Sama Paweł Kruk, Pani Maria Kowaliszyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, Pani Jolanta Włoch Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach,   uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Lisich Jam w swoim występie artystycznym rozwinęli zacytowane na wstępie zawołanie Ojca Świętego. 

Następnie po wspólnej modlitwie zainicjowanej przez ks. Pawła Kruka i odśpiewaniu „Barki” uczestnicy z kijkami nordic-walking,  biegacze a na końcu najbardziej liczna grupa rowerzystów wyruszyła w kierunku „Pięciu sosen”. Zaproszenie do udziału w „Kwietnym Biegu 2019” przyjęły szkoły terenu Gminy Lubaczów, tradycyjnie Zespół Placówek im. Jana Pawła II z Lubaczowa, członkowie „Klubu biegacza” i „Biegomani” z Lubaczowa oraz wiele indywidualnych osób.

Tradycyjnie już udział w biego-rajdzie nie wiązał się z rywalizacją sportową i zajętym miejscem lecz był wyrazem hołdu dla dokonań Ojca Świętego Jana Pawła II w drodze do wolności,  podziękowaniem za autorytet moralny i wiecznie żywą katechezę, która umacnia ducha patriotyzmu kolejnych pokoleń.

            Wszyscy uczestnicy „Kwietnego biegu 2019” szczęśliwie dotarli do celu, po czym przyszedł czas na regenerację sił przy wspólnym biesiadowaniu i grillowaniu pod okiem strażaków OSP Krowica Hołodowska, pracowników GOK i wolontariuszy. Wszyscy uczestnicy otrzymali  znaczki upamiętniające „Kwietny bieg 2019” w Gminie Lubaczów. Dodatkową atrakcją „Kwietnego biegu” był udział w loterii nagród. Losowaniu towarzyszyło wiele sympatycznych emocji.

Nad bezpieczeństwem naszego przedsięwzięcia czuwali: funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Lubaczowa, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie,  pracownicy Nadleśnictwa Lubaczów, oraz miejscowa Ochotniczą Straż Pożarną z Krowicy Hołodowskiej. Opiekę medyczną sprawował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie. Wszystkim składamy serdeczne wyrazy wdzięczności.

Uczestnikom „Kwietnego biegu 2019” składamy gorące podziękowanie za sportową postawę. Za rok znów się spotkamy !!!

źródło: Gmina Lubaczów

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.