Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

   Turniej składał się z dwóch etapów części pisemnej  i ustnej.  Do eliminacji ustnych z największą liczbą punktów zakwalifikowało się 5 osób z  I grupy wiekowej (szkoły podstawowe klasy od 1 – do 6) i 5 osób z II grupy wiekowej (7 klasa szkoły podstawowej i gimnazja).

Wyniki rozgrywek finałowych przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa

  1. Dawid Antosz – Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej.
  2. Mateusz Lasowy  – Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej.
  3. Maciej Zieliński  –Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Lisich Jamach.

 

II grupa wiekowa – siódma klasa szkoły podstawowej i gimnazja

  1. Julia Czarny – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baszni Dolnej.
  2. Sebastian Furgała – Zespół Szkolno Przedszkolny w Lisich Jamach.
  3. Karolina Kogut – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

    Dwóch laureatów z każdej grupy wiekowej weźmie udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 23 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie.

   W trakcie trwania Turnieju odbył się pokaz pierwszej pomocy wykonany przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie oraz pokaz sprzętu ratowniczego i pojazdu ratowniczo – gaśniczego należącego do PSP.  

   Na zakończenie wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i upominki, natomiast zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

   Głównymi Organizatorami wydarzenia był Urząd Gminy Lubaczów, Związek Gminny OSP RP w Lubaczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.

   W imieniu Wójta Gminy Lubaczów – gratulujemy zwycięzcom turnieju oraz wszystkim uczestnikom i życzymy kolejnych sukcesów. Słowa podziękowania kierujemy również w stronę opiekunów uczestników konkursu, komisji sędziowskiej, która czuwała nad prawidłowych przebiegiem turnieju.

Tekst: Gmina Lubaczów

Foto: ZOP ZOSP RP w Lubaczowie

Relacja od 3 minuty.

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.