Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Domu Kultury w Krowicy Samej  15 marca 2024 r. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Lubaczów, podzieleni na dwie kategorie wiekowe. W grupie pierwszej rywalizowali uczniowie z klas od I do IV, w grupie drugiej z klas od V do VIII.  Turniej składał się z części pisemnej i ustnej. Do eliminacji ustnych z największą liczbą punktów zakwalifikowało się 5 osób z grupy pierwszej i 5 osób z grupy drugiej.

Wyniki rozgrywek finałowych przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa I-IV

  1. Michalina Bobrecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej,
  2. Sylwester Demus – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie,
  3. Karol Malec – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu.

II grupa wiekowa – szkoła podstawowa V-VIII

  1. Miłosz Mazepa – Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej,
  2. Michał Misztal – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie,
  3. Julia Tworko – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach,

Na zakończenie wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i upominki, natomiast zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Wójt Gminy Lubaczów pogratulował zwycięzcom turnieju oraz wszystkim uczestnikom, życząc im kolejnych sukcesów. Podziękował opiekunom uczniów oraz komisji sędziowskiej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Słowa podziękowania skierował również w stronę strażaków-ochotników z OSP Krowicy Hołodowskiej i Młodowa za przeprowadzenie instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Krowicy Samej, które przygotowały poczęstunek.

Głównymi Organizatorami wydarzenia była Gmina Lubaczów i Związek Gminny OSP RP w Lubaczowie.

Gmina Lubaczów