3 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, Dowódca JRG w Lubaczowie kpt. Marek Chomyszyn, Prezes ZOG ZOSP RP w Lubaczowie dh Krzysztof Szczybyło, Sekretarz ZOG ZOSP RP w Lubaczowie a zarazem pracownik Urzędu Gminy Lubaczów dh Agata Antonik.

Podczas zebrania Naczelnik OSP dh Mariusz Chomyszyn przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2023, w którym uwzględniono ilość zdarzeń, do których dysponowana była jednostka ( łącznie jednostka wyjeżdżała 44 razy). Prezes OSP Jan Chomyszyn omówił plan pracy Zarządu oraz członków OSP oraz plan finansowy na 2024 rok.

Podczas zebrania głos zabrał Wiesław Kapel- Wójt Gminy Lubaczów, który podziękował strażakom za pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz omówił plan zakupów na bieżący rok, tj. m. in. zakup specjalnego pojazdu drabiny strażackiej. 

Kpt. Marek Chomyszyn podziękował z ramienia KP PSP w Lubaczowie za współpracę między strażakami OSP a PSP oraz ciągłą gotowość strażaków do wyjazdu podczas alarmowania jednostki. Został również omówiony plan szkoleń dla druhów strażaków.

Podczas zebrania zostały również omówione sprawy dotyczące Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz promocji na rzecz OSP. W trakcie zebrania wybrano nowego członka do Komisji Rewizyjnej a został nim dh Andrzej Chomyszyn oraz przyjęto do grona strażaków dh Annę Chomyszyn.

Dziękujemy Paniom ze stowarzyszenia Macierzanka za przygotowanie sali oraz poczęstunku dla zebranych gości.

Opracowanie/ zdjęcia: P. Furgała