Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Domu Kultury w Krowicy Samej dnia 9 marca 2017 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

   Turniej składał z dwóch etapów części pisemnej i ustnej. Do eliminacji ustnych z największą liczbą punktów zakwalifikowało się 5 osób z grupy pierwszej (szkoły podstawowe) i 3 osoby z grupy drugiej (gimnazja).

Wyniki rozgrywek finałowych przedstawiają się następująco:

  • I grupa wiekowa – szkoła podstawowa
  1. Dawid Antosz – Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej.
  2. Dawid Serafin – Zespół Szkolno Przedszkolny w Lisich Jamach.
  3. Damian Głuszek – Zespół Szkół Publicznych w Młodowie.
  • II grupa wiekowa – gimnazja
  1. Wojciech Świstowicz – Zespół Szkół Publicznych w Młodowie.
  2. Sebastian Furgała – Zespół Szkolno Przedszkolny w Lisich Jamach.
  3. Julia Czarny – Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej.

   Dwóch laureatów z każdej grupy wiekowej weźmie udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 7 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie.

   Na zakończenie wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i upominki, natomiast zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

   Głównymi Organizatorami wydarzenia był Urząd Gminy Lubaczów, Związek Gminny OSP RP w Lubaczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie. W imieniu Wójta Gminy Lubaczów – gratulujemy zwycięzcom turnieju oraz wszystkim uczestnikom i życzymy kolejnych sukcesów. Słowa podziękowania kierujemy również w stronę opiekunów uczestników konkursu i komisji sędziowskiej, która czuwała nad prawidłowych przebiegiem turnieju.

źródło: Gmina Lubaczów, Foto: ZOP OSP Lubaczów

 

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.