W sobotę 11 maja Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Lubaczów obchodzili Gminny Dzień Strażaka. Tegoroczne uroczystości miały miejsce w Krowicy Hołodowskiej. Zainaugurowała je Msza św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej, koncelebrowana w intencji strażaków pod przewodnictwem ks. Sławomira Szewczaka – kapelana straży pożarnych, ks.  Mateusza Maksima – wikariusza parafii oraz ks. Mariusza Pastuszaka – redaktora Katolickiego Radia Zamość.

Po Eucharystii nastąpił przemarsz  na plac przy remizie OSP w Krowicy Hołodowskiej, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów. Na zaproszenie Wójta Gminy Lubaczów, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej na uroczystości przybyli m.in.: Pani Poseł  na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie – st. bryg. mgr inż. Ireneusz Szpyrka, Komendant Powiatowy PSP w Lubaczowie – młd. bryg. mgr inż. Janusz Jabłoński, Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie – podinsp. mgr Grzegorz Błaszczak, Komendant PSG – ppłk SG Aleksander Kopek.

Po złożeniu raportu przez dowódcę pododdziału oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt, odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień strażackich dla zasłużonych członków OSP z Gminy Lubaczów:

  • Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Janusz Furgała, dh Jacek Pukas, dh Przemysław Furgała, dh Wojciech Duda
  • Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: dh Grzegorz Sycz, dh Krzysztof Pruchnik, dh Mateusz Furgała, dh Marek Skibicki, dh Łukasz Flis, dh Kamil Szmagara,
  • Listem Pochwalnym Wójta Gminy Lubaczów za aktywną działalność strażacką w 2018 r. wyróżnieni zostali: dh Bronisław Koczan, dh Rafał Drozd, dh Anna Strzop, dh Kamil Baran OSP, dh Adam Dorota, dh Adrian Antonik, dh Mariusz Chmiel, dh Jan Młodowiec.

Okolicznościowy grawerton otrzymała również OSP w Lisich Jamach, która zdobyła I miejsca w powiecie lubaczowskim w plebiscycie na Jednostkę Roku 2019 organizowanym przez gazetę codzienną „Nowiny”.

Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi, oddanie do użytku zmodernizowanego obiektu Remizy OSP Krowica Hołodowska, a także poświęcenie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Następnie miały miejsca okolicznościowe przemówienia.  Pani Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz w swoim wystąpieniu podkreślała, że ta uroczystość jest wyjątkową okazją do złożenia podziękowań dla strażaków za ich wyjątkową służbę,  misję ratowania ludzkiego życia, zapewnianie bezpieczeństwa oraz poświęcenie dla drugiego człowieka. Pani Poseł skierowała również słowa podziękowania w stronę osób, które wsparły inicjatywę modernizacji budynku OSP w Krowicy Hołodowskiej.

Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie – st. bryg. mgr inż. Ireneusz Szpyrka, który przybył na uroczystości w imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Babca zaznaczał, że nie jest to Jego pierwsza wizyta w Krowicy: „Jestem tu w waszej Jednostce po raz drugi. Pierwszy raz byłem prawdopodobnie 4 lata temu. Przyjechałem z inspekcjonować jednostkę, która została włączona do krajowego systemu. Dzisiaj jestem po raz drugi i przecieram oczy  z wrażenia. Ten okazały budynek remizy, który został zmodernizowany, te kolejne samochody, które macie na wyposażeniu każdej jednostki świadczą
o tym, że jesteście doceniani”.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Lubaczów – Wiesław Kapel, który również druhom strażakom złożył podziękowania, życzenia oraz  gratulacje. Pan Wójt zwrócił również uwagę na to, że obecny stan budynku remizy OSP Krowicy Hołodowskiej to efekt zaangażowania i aktywności różnych podmiotów : „To co udało się w tej jednostce zdziałać jest wynikiem współpracy pomiędzy druhami ochotnikami z tej miejscowości, Samorządem Gminy Lubaczów, ale także w partnerstwie z innymi osobami i podmiotami, które w tym dziele pomogły. Ta modernizowana remiza była realizowana przez ostatnie 4 lata. Nie wszyscy wiedzą, że ten wysiłek inwestycyjny kosztował samorząd blisko  1 000 000 zł.”. Pan Wójt podkreślił również, że środki na modernizację remizy strażackiej w większości pochodziły z gminy, ale cześć pieniędzy została przekazana również za sprawą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej w Warszawie poprzez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej do  budżetu Jednostki OSP Krowica Hołodowska.

Szczególne słowa podziękowania Pan Wójt skierował w stronę Pani Poseł Anny Schmidt –Rodziewicz za wsparcie przy pozyskiwaniu środków finansowych na modernizację remizy OSP w Krowicy Hołodowskiej, która również pełnić będzie funkcje świetlicy. Wyrazem wdzięczności dla Pani Poseł oraz wszystkich osób zaangażowanych w modernizację remizy i pozyskanie nowego samochodu były okolicznościowe statuetki.

Oprawę muzyczną podczas uroczystości Gminnego Dnia Strażaka zapewniła Strażacka Orkiestra Dęta z Brzózy Królewskiej.

W imieniu Wójta Gminy Lubaczów składamy serdeczne podziękowania za pracę i trud włożony we współorganizację wydarzenia strażakom OSP w Krowicy Hołodowskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich w Krowicy Hołodowskiej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie oraz wszystkim pozostałym osobom, które przyczyniły się do organizacji Gminnego Święta Strażackiego.

Zdjęcia oraz opracowanie: Gmina Lubaczów