W niedzielę, 19 maja, nasza OSP uczestniczyła w liturgii mszy świętej przy Pięciu Sosnach, gdzie corocznie swoje święto obchodzi Straż Graniczna.

W związku ze ścisła współpracą, jaką od dłuższego czasu nawiązują wspomniane jednostki, druhowie z Krowicy Hołodowskiej z radością przyjęli zaproszenie na uroczystość. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Paweł Dynaka – wikariusz parafii Łukawiec. O szczególną oprawę uroczystości zadbali harcerze ze Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, którzy przygotowali montaż słowno-muzyczny oraz zespół Katarzynki z Łukawca. Harcerze obdarowali oni również wszystkich funkcjonariuszy Straż Granicznej medalami, w dowód wdzięczności za ich służbę.