31 maja 2023 r. na boisku Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej odbył się II Międzyszkolny Pokaz Umiejętności Strażackich, w którym wzięli udział uczniowie z klas III-IV szkół podstawowych z terenu gminy Lubaczów.

Pokaz rozpoczął się od przećwiczenia elementów musztry strażackiej, które choć niełatwe, nie sprawiły naszym uczniom żadnej trudności. Po takiej rozgrzewce zawodnicy wzięli udział w pokazowej sztafecie, podobnej do tej, z którą mierzą się Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze na prawdziwych zawodach. Był m.in. bieg slalomem, pokonanie płotka lekkoatletycznego, zmagania z węzłami strażackimi i trafianie wodą z hydronetki do nalewaka.

W ten sposób dzieci mogły zapoznać się z torem sprawnościowym i sprawdzić swoje umiejętności. To także okazja, by wśród najmłodszych mieszkańców Gminy promować idee strażackiej służby, która choć nie łatwa daje dużo satysfakcji i dumy z niesienia pomocy potrzebującym.

Na zakończenie Pokazu wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy i upominki. Sekretarz Gminy Lubaczów podziękował i pogratulował uczniom, życząc kolejnych sukcesów. Słowa podziękowania skierował także w stronę opiekunów oraz strażaków, którzy przygotowali drużyny i czuwali nad prawidłowym przebiegiem pokazu.

Sekretarz w imieniu Wójta Gminy zaprosił również na prawdziwy pokaz umiejętności strażaków – ochotników, czyli Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które w tym roku odbędą się w dniu 18 czerwca na stadionie Basznia Dolna.

Gmina Lubaczów