Nowy sprzęt w jednostce

W dniu 29 maja 2018 roku w Remizie Strażackiej OSP w Młodowie, odbyło się  przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy,  sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   Gmina Lubaczów otrzymała dotację w wysokości 38 250,60 zł. z przeznaczeniem na zakup 2 szt. defibrylatorów, 7 szt. toreb ratowniczych PSP – R1, 6 kompletów szyn kramera i 4 desek ortopedycznych.

   Przekazania sprzętu  dla jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych dokonał Wójt Gminy Lubaczów. 

   Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia.

Gmina Lubaczów

Do naszej jednostki trafił między innymi defibrylator AED, deska ortopedyczna, torba medyczna PSP-R1 oraz komplet szyn kramera.  Oby sprzęt był używany jak najmniej na akcjach ratowniczych. 

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.