Kwietny Bieg- Bieg dla Papieża

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę” – słowa wypowiedziane przez Papieża Jana Pawła II były hasłem i inspiracją „Kwietnego biegu” w Gminie Lubaczów edycji 2018 roku – roku szczególnego, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Tradycja Kwietnego biegu ma już 15 lat. Aby kultywować tę tradycję mamy co najmniej trzy powody:

  1. Upamiętnienie I pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 r. – pielgrzymki, która okazała się kluczową w drodze Polaków do wolności i demokracji;
  2. Dla nas, mieszkańców Gminy Lubaczów i Lubaczowszczyzny „Kwietny bieg” przywołuje w pamięci wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie w 1991 roku;
  3. Dla mieszkańców Gminy Lubaczów Kwietny bieg jest również szczególnym zobowiązaniem i wyróżnieniem ponieważ 5 października 2001 roku Rada Gminy Lubaczów przyznała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Lubaczów”.

   Tak więc Kwietny bieg nie jest zwyczajnym wydarzeniem sportowym ale rodzajem votum wdzięczności za pontyfikat naszego Papieża Jana Pawła II, za Jego wspaniały, uznany przez świat przykład żywej wiary, jest podziękowaniem za Jego troskę o Polskę – naszą Ojczyznę, za Jego troskę o każdego człowieka, każdego z nas –  szczególnie  w roku celebrowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Uczestnicząc w Kwietnym biegu każdy dokłada się do pięknego kwietnego bukietu wdzięczności za wszystko, co z miłością i z miłości uczynił dla nasz Kochany Rodak – dziś Święty Jan Paweł II.

STARTUJĄC W KWIETNYM BIEGU WSZYSCY SĄ ZWYCIĘZCAMI !!!!

   Dnia 5 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 wszyscy uczestnicy „Kwietnego biegu 2018” zebrali się na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Krowicy Samej. Zdecydowana większość z nich dojechała na to miejsce rowerem pokonując odległość od swoich szkół i miejsc zamieszkania do miejsca zbiórki.       Po części oficjalnej, w której uczestniczyli:  Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel, Pani Maria Kowaliszyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, Pani Anna Janczura – inspektor w Urzędzie Gminy Lubaczów, uczniowie z poszczególnych szkół przedstawili przygotowane, piękne interpretacje hasła tegorocznego „Kwietnego biegu”  „Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”

   Następnie po modlitwie zainicjowanej przez ks. Pawła Kruka  uczestnicy z kijkami nordic-walking,  biegacze a na końcu najbardziej liczna grupa rowerzystów wyruszyła w kierunku „Pięciu sosen”.

   Jak zwykle udział w biego-rajdzie nie wiązał się z rywalizacją sportową i zajętym miejscem lecz był wyrazem hołdu dla dokonań Ojca Świętego Jana Pawła II w drodze do wolności,  podziękowaniem za autorytet moralny i wiecznie żywą katechezę, która umacnia ducha patriotyzmu kolejnych pokoleń.

   Wszyscy uczestnicy „Kwietnego biegu 2018” szczęśliwie dotarli do celu, po czym przyszedł czas na regenerację sił poprzez wspólne biesiadowanie i grillowanie pod okiem strażaków OSP Krowica Hołodowska i pań z: GOK i Biblioteki oraz Szkoły z Krowicy Samej. Wszyscy uczestnicy otrzymali  znaczki upamiętniające „Kwietny bieg 2018” w Gminie Lubaczów. Dodatkową atrakcją „Kwietnego biegu” był udział w loterii nagród. Losowaniu towarzyszyło wiele sympatycznych emocji.

  Nad bezpieczeństwem naszego przedsięwzięcia czuwali: funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Lubaczowa, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie,  pracownicy Nadleśnictwa Lubaczów oraz miejscowa Ochotniczą Straż Pożarną z Krowicy Hołodowskiej, którym składamy serdeczne wyrazy wdzięczności.

  Wszystkim uczestnikom „Kwietnego biegu 2018” składamy gorące podziękowanie za sportową postawę. Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy!!!

Gmina Lubaczów

foto: Gmina Lubaczów

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.