Przedstawiciele naszej jednostki w niedzielę 7 października udali się do Baszni Dolnej, na uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla tamtejszej jednostki.

Niedzielne uroczystości zainaugurował przemarsz kampanii strażackiej z placu OSP w Baszni Dolnej do miejscowego kościoła pw. św. Andrzeja Boboli. Eucharystię w intencji strażaków koncelebrowali ks. Leszek Bruśniak proboszcz parafii oraz ks. Sławomir Szewczak, kapelan OSP powiatu lubaczowskiego. Bezpośrednio po Mszy Św. zaproszeni goście, strażacy oraz mieszkańcy Baszni Dolnej przy akompaniamencie orkiestry dętej przeszli do Parku Wiejskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

   Po złożeniu meldunku przez dowódcę pododdziału, odegraniu hymnu państwowego oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt, nastąpiło poświęcenie wozu strażackiego, którego dokonali ks. Leszek Bruśniak i ks. Sławomi Szewczak. Następnie Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel wraz z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie mł. bryg. Januszem Jabłońskim oficjalnie przekazali na ręce Naczelnika OSP w Baszni Dolnej dh Tomasza Leja dowód rejestracyjny i kluczyki do nowego samochodu.

   Oficjalną część uroczystości zakończyły przemówienia zaproszonych gości oraz Wójta Gminy Lubaczów, który pogratulował jednostce OSP w Baszni Dolnej samochodu i przedstawił zgromadzonym historię jego pozyskania oraz plany na przyszłość modernizacji OSP na terenie gminy Lubaczów. Następnie słowa podziękowania za zaangażowanie w zakup pojazdu Wójt Gminy Lubaczów skierował w stronę Komendanta PSP w Lubaczowie, wręczając pamiątkową statuetkę  i Prezesa OSP w Baszni Dolnej, przekazując okolicznościowy grawerton.

   Z kolei dh Bronisław Koczan Prezes Zarządu OSP w Baszni Dolnej podkreślił jak ważną rolę odegrały osoby i instytucje wspierające nabycie pojazdu, którym w dowód wdzięczności wręczył pamiątkowe grawertony.

  Średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3C FL trafił do jednostki już w wrześniu br. Wykonawcą pojazdu jest firma BOCAR. Koszty zakupu pojazdu, którego wartość wyniosła 750 000 zł pokrywa dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 80 000 zł, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 151 000 zł oraz gminy Lubaczów w kwocie 319 000 zł.

   Zgodnie ze specyfikacją techniczną sporządzoną specjalnie na potrzeby jednostki OSP w Baszni Dolnej, samochód jest przystosowany do prowadzenia działań gaśniczych jak również ratowniczych.

   W imieniu Wójta Gminy Lubaczów i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni Dolnej serdeczne podziękowania składamy kapłanom za wspólną modlitwę w intencji strażaków, przedstawicielom: Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, Straży Granicznej w Lubaczowie, Nadleśnictwa Lubaczów,  Zarządu  Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lubaczowie, Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubaczowie, strażakom ochotnikom z terenu gminy Lubaczów, mieszkańcom Baszni Dolnej za udział w uroczystościach, strażakom OSP z Baszni Dolnej, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baszni Dolnej  za zaangażowanie  i wysiłek włożony w przygotowanie wydarzenia.

Gmina Lubaczów