W niedzielny poranek przy promykach wschodzącego słońca 3 listopada 2019r. w kościele parafialnym w Krowicy Samej odbyły się uroczyste obchody 101 rocznicy  Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone z 9 rocznicą poświęcenia pomnika poległych i pomordowanych oraz 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na uroczystość przybył Pan  Wiesław Kapel  – Wójt Gminy Lubaczów, Pan Roman Cozac  –  Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów, miejscowi radni i sołtysi,  Koło Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i  Byłych Więźniów Politycznych w Horyńcu – Zdroju,  Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej w Lubaczowie,  Pani Dyrektor Jadwiga Chomyszyn, nauczyciele, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej, harcerze 9 Drużyny Harcerskiej im.  Straży Granicznej oraz społeczność lokalna.

    Najpierw została odprawiona msza św. koncelebrowana przez ks. Pawła Kruka ks. Mateusza Maksima w intencji Ojczyzny oraz poległych i pomordowanych mieszkańców Budomierza, Krowicy Hołodowskiej, Krowicy Lasowej, Krowicy Samej – upamiętnionych na pomniku.

   Następnie harcerze Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej przedstawili poruszający montaż słowno – muzyczny „I łzą serdeczną zabłyśnie wam oko”, przedstawiający polskie drogi do niepodległości oraz lata II wojny światowej.

   Po zakończonej części artystycznej  uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poległych i pomordowanych. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, który podkreślił rangę tej uroczystości oraz podziękował wszystkim za udział i kultywowanie tradycji patriotycznych,   a szczególnie młodemu pokoleniu które dba o te tradycje narodowe.

   W atmosferze ciszy i zadumy nastąpiło złożenie kwiatów,  zapalonych zniczy przez delegacje: harcerzy, Rady Pedagogicznej  SP w Krowicy Samej, Urzędu Gminy Lubaczów, Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Związki Kombatanckie, samorządy wsi i przedstawicieli  społeczności lokalnej pod pomnikiem poległych  i pomordowanych. Nad przebiegiem uroczystości czuwały: Pani Dyrektor mgr Jadwiga Chomyszyn, druhna phm. Elżbieta Oleszycka,Pani Agnieszka Bielecka –Krasulak.

źródło: Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego

Druhna: E.Oleszycka