Tak, jak w poprzednie lata, tak i w tym roku 16  października uczniowie klas I-III     w Szkole Podstawowej im.  Poety ks. J. Twardowskiego w Krowicy Samej   brali aktywny udział w ramach akcji Ratujemy i Uczymy Ratować z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Uczniowie, pod fachowym okiem nauczycieli –  ratowników oraz przedstawiciela OSP w Krowicy Hołodowskiej  mogli ćwiczyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

  Organizatorami przedsięwzięcia w szkole były: Pani dyrektor  J. Chomyszyn i E. Oleszycka.

źródło: Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej