Podziękowania

Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Hołodowskiej pragnie wyrazić swoja wdzięczność

Panu Marianowi Mazurkiewiczowi

Panu Henrykowi Nizierskiemu

Panu Wiesławowi Nizierskiemu

Panu Stanisławowi Cyganowi

Panu Januszowi Hypiakowi

Księdzu Pawłowi Krukowi

Pani Sylwii Furgale

Pani Annie Strzop

za życzliwy gest i wsparcie finansowe przy zakupie umundurowania galowego dla tutejszej jednostki. Państwa wsparcie jest nieocenione, gdyż Ochotnicza Straż Pożarna w Krowicy Hołodowskiej nie byłaby w stanie samodzielnie osiągnąć tego celu.

Dziękujemy za okazaną dobroć i życzliwość!

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.