12 maja 2017 r  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka i 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie bryg. Ireneusz Trojnar podkreślił jakie cele i zadania stoją przed Państwową Strażą Pożarną na co dzień, podsumował poprzedni rok a także  złożył podziękowania i życzenia wszystkim strażakom oraz wszystkim służbom mundurowym współpracującym z naszą formacją

Swoją obecnością zaszczycili lubaczowskich strażaków zaproszeni goście w osobach:

 1. ks. kan. mgr Andrzej Stopyra Proboszcz Parafii Konkatedralnej Dziekan Dekanatu Lubaczowskiego
 2. bryg. mgr inż. Daniel Dryniak  Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego
 3. Józef Michalik Starosta Powiatu Lubaczowskiego i prezes ZOPZOSP RP
 4. Karolina Krupka   asystent -Poseł na sejm RP Pani Anny Schmidt – Rodziewicz
 5. mł. bryg. w st. spocz. Franciszek Kornaga były Komendant Rejonowy i Powiatowy  w Lubaczowie
 6. Krzysztof Szpyt  Burmistrz Miasta Lubaczów
 7. Andrzej Szymanowski Zastępca  Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
 8. Robert Serkis  Wójt Gminy Horyniec Zdrój
 9. Krzysztof Kozioł  Z-ca Wójta Gminy Lubaczów
 10. Daniel Lomber  Sekretarz Miasta i Gminy Narol
 11. Andrzej Gryniewicz –  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 12. Zbigniew Palczyński Sekretarz Gminy Wielkie Oczy
 13.  kpt. SG Sławomir Kuzik przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie
 14. ppor.  SG Paweł Brożko przedstawiciel Komendanta Placówki Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju
 15. nadkom. Janusz Mokrzycki Z-ca  Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie
 16. mjr. Piotr Dobrowolski  D-ca  Jednostki Wojskowej w Niwkach
 17. mł. bryg. Krzysztof Kowal Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu
 18. bryg Adam Sosnowski Komendant Miejski PSP w Przemyślu
 19. st. ogn. Jan Kuryś Członek  Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubaczowie wraz z emerytami i rencistami.
 20. mgr inż. Robert Banaś Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów
 21. mgr inż. Stanisław Zagrobelny Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce
 22. mgr inż. Janusz Skalski Nadleśniczy Nadleśnictwa Narol
 23. mgr inż. Mariusz Borowiec Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Lubaczowie
 24. Marlena Golenia   Z-ca Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Lubaczowie
 25. Marek Hadel  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie a zarazem Przewodniczący Rady Miasta Lubaczowa
 26. Mariusz Frant  Dyrektor Centrum Kultury w Lubaczowie

Uroczysty apel był też okazją do nadania wyższych stopni służbowych, wyróżnień oraz medali.

 

Na stopień młodszego kapitana awansował:

 1. asp. Marek Chomyszyn

Awans został wręczony podczas Ogólnopolskich Obchodów Dnia Strażaka w dniu 06.05.2017 r. w Warszawie.

 

Na stopień aspiranta awansowany został:

 1. mł. asp. Piotr Hanus

 

Na stopień starszego ogniomistrza awansowany został:

 1. ogn. Józef Kurak

 

Na stopień ogniomistrza awansowani zostali:

 1. mł. ogn. Piotr Kata,
 2. mł. ogn. Janusz Szutka,
 3. mł. ogn. Ryszard Młodziński.

 

Na stopień młodszego ogniomistrza awansowani zostali:

 1. st. sekc. Maciej Kida,
 2. st. sekc. Tobiasz Kubiszyn

 

Na stopień starszego sekcyjnego awansowani zostali:

 1. sekc. Daniel Antosz,
 2. sekc. Andrzej Gnap,
 3. sekc. Marcin Kubiszyn,
 4. sekc. Bartłomiej Pacuła,
 5. sekc. Damian Podgórski,
 6. sekc. Łukasz Sarzyński,

Nagrodę  Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał:

 1. kpt. Wojciech Wus

Brązowe Medale  „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 1. mł. ogn. Jabłoński Krzysztof,
 2. mł. ogn. Woszczak Zbigniew.

GALERIA

Tekst: st. kpt. Dariusz Wałczyk

Zdjęcia: asp. sztab. Maciej Ditrich