W dniu 27.09.2023r., w naszej szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja placówki przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej. Po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy w ciągu 2 minut i 17 sekund opuścili budynek i udali się w sposób zorganizowany na wyznaczone miejsce zbiórki.

Uczniowie mogli obserwować strażaków podczas symulowanej akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie naszej szkoły. Po przeprowadzeniu kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji została przekazana Dyrektorowi szkoły Pani Jadwidze Chomyszyn, która odwołała alarm i wszyscy wrócili do swoich obowiązków. Dziękujemy wszystkim za dyscyplinę oraz sprawną organizację dzisiejszych ćwiczeń, których celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

źródło: SP w Krowicy Samej