„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”- słowa Wisławy Szymborskiej uświadamiają nam wagę pamięci o tych, którzy odeszli, a przede wszystkim  o naszych przodkach, którzy oddali życie za naszą wolność.

   8 listopada 2015 r. w kościele parafialnym w Krowicy Samej miała miejsce uroczystość z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 5 rocznicy poświęcenia pomnika poległych i pomordowanych mieszkańców wsi Krowica Sama, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa i Budomierz. Uczniowie  naszej szkoły pod kierunkiem pani Jadwigi Chomyszyn i Elżbiety Oleszyckiej przedstawili montaż słowno- muzyczny pt. „Dziś zmartwychwstałaś, Polsko odrodzona”.

     W uroczystości uczestniczyli m. in. wójt gminy Lubaczów pan Wiesław Kapel,starosta lubaczowski pan Józef Michalik, przedstawiciele związków i organizacji kombatanckich, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, funkcjonariusze straży granicznej  w Lubaczowie, jednostki strzeleckiej „Strzelec”, poczty sztandarowe.

     Po mszy świętej w intencji poległych i pomordowanych przy pomniku odbył się apel pamięci a następnie delegacje uczestników złożyły wiązanki kwiatów i znicze.

     Uroczystość miała piękną, muzyczną oprawę, którą tworzyły pieśni patriotyczne i wojskowe w wykonaniu orkiestry dętej  Ochotniczej Straży Pożarnej z Łopuszki Wielkiej.

mgr Anna Horiwnyk

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Poety ks. Jana Twardowskiego