W niedzielę, 21 maja, nasza OSP uczestniczyła w liturgii mszy świętej przy Pięciu Sosnach, gdzie corocznie swoje święto obchodzi Straż Graniczna.

W związku ze ścisła współpracą, jaką od dłuższego czasu nawiązują wspomniane jednostki, druhowie z Krowicy Hołodowskiej z radością przyjęli zaproszenie na uroczystość. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Janusz Sokołowski – proboszcz parafii Łukawiec. O szczególną oprawę uroczystości zadbali harcerze ze Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, którzy przygotowali montaż słowno-muzyczny. Obdarowali oni również wszystkich funkcjonariuszy Straż Granicznej kwiatami, w dowód wdzięczności za ich służbę.