20 maja 2017 roku w Krowicy Lasowej odbyło się Gminne Święto Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Koncelebrowaną pod przewodnictwem Kapelana Straży Pożarnych Ks. Sławomira Szewczaka w intencji strażaków w Kościele Filialnym pw. Dobrego Pasterza  w Krowicy Lasowej.

Część oficjalna obchodów odbyła się na placu przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej. Po złożeniu uroczystego raportu przez dowódcę pododdziału oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień strażackich dla zasłużonych członków OSP z Gminy Lubaczów:

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został Druh Czesław Antonik.

Srebnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Druh Jan Młodowiec i Druh Paweł Baran. 

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali Druh Józef Mazurkiewicz, Druh Jacek Pukas, Druh Łukasz Bronhard, Druh Janusz Hanus.

Listem Pochwalnym Wójta Gminy Lubaczów wyróżnieni zostali Druh Konrad Załoga, Druhna Agnieszka Czyrny, Druh Adrian Kopciuch, Druhna Anna Klufas, Druh Tomasz Wojtowicz, Druh Jan Głuch, Druh Marian Cyburt.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie Listem Gratulacyjnym Wójta Gminy Lubaczów członków młodzieżowych drużyn pożarniczych dh. Jakuba Chomyszyna, dh. Wojciecha Świstowicza – OSP Młodów oraz dh. Dawida Antosza – OSP Krowica Hołodowska, którzy z sukcesami uczestniczyli i godnie reprezentowali swoje jednostki oraz Gminę Lubaczów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Na zakończenie obchodów Święta Strażackiego Wójt Gminy Lubaczów złożył wszystkim strażakom serdeczne podziękowania za trud i poświęcenie, jakie wkładają w niesienie pomocy mieszkańcom gminy. W imieniu Komendanta PSP w Lubaczowie głos zabrał także Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej mł. Bryg. Tadeusz Kurak, który na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubaczowie dh. Krzysztofa Szczybyło złożył list gratulacyjny.

Uroczystość swoja obecnością uświetnili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Nadleśnictwa Lubaczów i Samorządu Gminy Lubaczów.

Zwieńczeniem wydarzenia był piknik strażacki, w czasie którego zademonstrowano sprzęt strażacki w tym wozy strażackie, stare sikawki ręczne i hydronetki. Dla najmłodszych uczestników pikniku zorganizowane zostały gry i zabawy.

W imieniu Wójta Gminy Lubaczów składamy serdeczne podziękowania za pracę i trud włożony we współorganizację wydarzenia strażakom OSP w Krowicy Lasowej, a w szczególności dh Józefowi Strojnemu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Krowicy Lasowej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaczowie oraz wszystkim pozostałym osobom, które przyczyniły się do organizacji Święta Strażackiego.

źródło: Gmina Lubaczów