XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krowicy Hołodowskiej

W dniu 6 listopada 2021 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej odbył się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie.

Zjazd otworzył dh Krzysztof Szczybyło, który powitał Druhów delegatów i wszystkich zebranych gości. Następnie wybrano z grona delegatów komisje zjazdowe potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Zjazdu.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego przedstawił Prezes ustępującego Zarządu dh  Krzysztof Szczybyło, natomiast z działalności operacyjnej informację przedstawił Komendant Gminny OSP dh Jan Chomyszyn. Komendant omówił przede wszystkim sprawy: wyposażenia jednostki OSP w odpowiedni sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wyszkolenia, udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz inne związane z działaniami operacyjnymi OSP.

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie, które przedstawił Przewodniczący Komisji dh Artur Puk. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów oraz bryg. Janusz Jabłoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

W przerwie między obradami doszło do ukonstytuowania składu nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania wybrano Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2021-2025.

Skład osobowy Zarządu:

 • – Prezes dh Krzysztof Szczybyło
 • – V-ce Prezes dh Bronisław Koczan
 • – V-ce Prezes dh Henryk Przeszłowski
 • – Komendant Gminny dh Jan Chomyszyn
 • – Skarbnik dh Józef Strojny
 • – Sekretarz dh Agata Antonik
 • – członek Prezydium – Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów
 • – członek Prezydium dh Marian Bobecki

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 • – Przewodniczący dh Artur Puk
 • – Wiceprzewodniczący dh  Henryk Kubiszyn
 • – Sekretarz dh Przemysław Furgała

 Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie zostali:

 • – dh Krzysztof Szczybyło
 • – dh Jan Chomyszyn
 • – dh Bronisław Koczan

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie zostali:

 • – dh Krzysztof Szczybyło
 • – dh Jan Chomyszyn
 • – dh Bronisław Koczan
 • – dh Henryk Przeszłowski
 • – dh Marian Bobecki

W czasie zjazdu podjęto również uchwałę w/s Programu działania Oddziału Gminnego Związku OSP RP na lata 2021 – 2025.

Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów pogratulował nowo wybranemu Zarządowi, życzył wielu sukcesów, oraz wspaniałej współpracy między jednostkami z Samorządem Gminy Lubaczów oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.

Opracowanie: Gmina Lubaczów
Foto: Dh P. Furgała

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.