W piątek i w niedzielę w gminie Lubaczów odbył się Kwietny Bieg, organizowany na pamiątkę  pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski z 1979 roku i pielgrzymki do Lubaczowa z 1991 roku. W tym roku motto Biegu to słowa Jana Pawła II wygłoszone w Płocku 8 września 1991: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”

Pierwsza, piątkowa edycja tegorocznej odsłony była dedykowana głównie dzieciom i młodzieży szkolnej. 110 uczniów przejechało rowerami trasę od Szkoły Podstawowej im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej do „Pięciu sosen”. Na drogę pobłogosławił ich ksiądz Mateusz Maksim. A na mecie czekał na nich poczęstunek i loteria fantowa.

Nad bezpieczeństwem obu tych sportowych wydarzeń czuwali Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, Straż Leśna z Nadleśnictwa Lubaczów, Straż Graniczna z Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie oraz Strażacy – Ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krowicy Hołodowskiej i Młodowa. Wszystkim tym służbom bardzo dziękujemy. Słowa podziękowań kierujemy także do Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej za pomoc w organizacji edycji skierowanej do dzieci i młodzieży.