Podczas zajęć dzieci w tym tygodniu utrwalały wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych oraz numerów alarmowych. W dniu 22.09.2023r. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i Niepublicznego Przedszkola w Krowicy Samej udały się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej, aby dowiedzieć się więcej o pracy strażaka.

Strażacy pokazali dzieciom specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie wozu. Wizyta w straży wzbudziła ogromne zainteresowanie przedszkolaków. Strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożarów, burzy oraz wypadku. Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Panom Strażakom serdecznie dziękujemy za ciekawe spotkanie, na pewno odwiedzimy to miejsce nie raz.

SP w Krowicy Samej