Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych w powiecie lubaczowskim

27 września 2019 roku w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie miało miejsce uroczyste wręczenie promes dotacji na realizację zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnychz powiatu lubaczowskiego.

Promesy dotyczące przyznania środków finansowych zostały przekazane na ręce prezesów ochotniczych straży pożarnych przez Annę Schmidt‑Rodziewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, st. bryg. Daniela Dryniaka – zastępcę podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz mł. bryg. Janusza Jabłońskiego – komendanta powiatowego PSP w Lubaczowie.

Dofinansowanie otrzymało łącznie 42 jednostki z terenu powiatu lubaczowskiego na kwotę 209 986 zł.

Opracował: kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.