Podkarpaccy strażacy nagrodzeni przez ARiMR

csm_2__005__48_4ba1441027Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzorem lat ubiegłych, także w 2017 roku chciała przekazać torby medyczne do ratowania ludzkiego życia Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenów wiejskich. Zmianie uległa jednak formuła dystrybucji toreb. W tym roku przeprowadzony został konkurs pt. „Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji”, skierowany do oddziałów OSP w całej Polsce. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu krótkiego filmu promującego bezpieczną zabawę i pracę na wsi w czasie wakacji. 
Konkurs podzielony był na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. W pierwszym etapie każdy oddział regionalny ARiMR wyłonił 5 najlepszych prac oraz wskazał najlepszą do drugiego etapu, w którym konkurowały najlepsze filmy z całego kraju. Do Podkarpackiego Oddziału Regionalnego w Rzeszowie jednostki OSP nadesłały 10 filmów konkursowych. Spośród wszystkich złożonych prac Komisja Konkursowa wyłoniła 5 filmów. Wśród laureatów, znalazły się: OSP Czarna Sędziszowska, Giedlarowa, Budy Łańcuckie, Węglówka i Krowica Hołodowska.
W kolejnym etapie konkursu na szczeblu ogólnopolskim, Podkarpacki Oddział Regionalny reprezentował film przygotowany przez OSP Czarna Sędziszowska, który zajął pierwsze  miejsce. 
W poniedziałek 4 września w Centrali ARiMR wygrana jednostka odebrała z rąk Marii Fajger – p.o. prezesa Agencji nagrodę główną w postaci piły spalinowej HUSQVARNA. Natomiast we wtorek, 5 września przedstawiciele wszystkich laureatów byli gośćmi Podkarpackiego OR ARiMR gdzie Teresa Pamuła – dyrektor POR oraz Wiesław Polek z-ca dyrektora POR  wręczyli laureatom nagrody – torby medyczne z wyposażeniem służącym do ratowania życia ludzkiego R1. Na uroczystość licznie przybyli również przedstawiciele podkarpackich mediów.

źródło: ARMIR

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.