19 listopada odbyły się Manewry Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicznego z powiatu lubaczowskiego. Ćwiczenia odbyły się na terenie zakładu przetwórczego w Suchej Woli, jest to jeden z kilku najnowocześniejszych zakładów w Polsce.