Szkolenie Podstawowe OSP-2016

W dniach 01.04.2016 r. do 04.06.2016 r. Komenda Powiatowa PSP w Lubaczowie przeprowadziła szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego.

Szkolenie przeprowadzono zgodnie z programem zawartym w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych  biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”  z 17 listopada 2015 r. Celem szkolenia było przygotowanie członków OSP do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi,
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF PSP,
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Część teoretyczna szkolenia została zrealizowana metodą „na odległość”
z wykorzystaniem platformy internetowej i zakończyła się egzaminem w dniu 29 kwietnia 2016 r. Następnie strażacy uczestniczyli  w zajęciach praktycznych. Szkolenie zakończyło się egzaminem praktycznym w dniu 04 czerwca 2016 r., który zaliczyło 27 strażaków ratowników OSP.

Zajęcia dydaktyczne prowadzili uprawnieni funkcjonariusze pożarnictwa systemu codziennego i zmianowego z Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie, a w zakresie kierowania ruchem drogowym policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.

 Kurs podstawowy ukończył jeden z członków naszej jednostki. Gratulujemy! 

Opracował : mł. bryg. Tadeusz Kurak

Zdjęcia: asp. sztab. Bogusław Bernacki

Galeria dostępna pod tym linkiem.

Może Ci się spodobać:

Komentowanie wyłączone.