Kolejny już raz w tym roku zebrał się Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubaczowie.  W rozmowach dotyczących m.in. sytuacji pożarowej w powiecie w pierwszym półroczu br. roku, przygotowywanych powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych czy możliwości zakupu sprzętu dla jednostek OSP, wziął udział Starosta…

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi !”  – słowa te były hasłem i inspiracją „Kwietnego…